Clubinformatie - v.v. Raamsdonk

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Clubinformatie

Clubinformatie

LIDMAATSCHAP

Aan en afmelden leden:
Het aanmelden van nieuwe leden dient te gebeuren bij de ledenadministratie.
Contactpersoon is Jeffry Bek, Judith Leysterstraat 16, 4941 ZV  Raamsdonksveer, tel. (06) 22187966.
Er geldt een minimum leeftijd van 4 jaar en 10 maanden om mee te trainen. Deelname aan wedstrijden mag vanaf 5 jaar.

Voetballende leden dienen bij inschrijving het inschrijfgeld + kosten spelerspas van in totaal 10,00 te voldoen. Nieuwe leden dienen een machtigingskaart te ondertekenen voor de inning van de contributie. De penningmeester verzorgt de inning van de contributie.

Het beëindigen van het lidmaatschap moet schriftelijk aan de ledenadministratie worden doorgegeven en wel voor het einde van een verenigingsjaar, d.w.z. uiterlijk 30 juni.

Contributie:
Leden tot 16 jaar: 34,00 per kwartaal, 136,00 per jaar
Leden vanaf 16 jaar: 49,50 per kwartaal, 198,00 per jaar
Donateurs/Begunstigers: 20,00 per kwartaal, 80,00 per jaar

Elk 5e en volgend lid uit één gezin betaalt de helft van de voor die persoon geldende contributie. De betaling van de contributie gebeurt door automatische incasso per kwartaal. Daartoe dient men de vereniging te machtigen om het bedrag te laten afschrijven van bank of girorekening. Als het bedrag van de contributie verandert, wordt de incasso automatisch aangepast. Het regelen van de incasso gebeurt door de penningmeester. Het inschrijfgeld dient bij aanmelding te worden voldaan bij de ledenadministratie.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Overschrijvingen:
Wie lid wil worden van een andere vereniging dient een overschrijvingsformulier bij de secretaris van de betreffende vereniging op te halen en in te leveren bij (de dan nog eigen) ledenadministratie. Als aan alle verplichtingen (met name contributie, inleveren verenigingseigendommen) is voldaan, stemt onze vereniging doorgaans in met de overschrijving naar een andere vereniging. Overschrijving wordt door de KNVB verleend:

- Vóór een nieuw seizoen: Als het formulier uiterlijk 31 mei bij de KNVB is, beslist niet later!

- Tijdens het seizoen: Alleen als er een belangrijke reden voor is, bijv. verhuizing meer dan 30 km hier vandaan.


ALGEMEEN


Clubkleuren:

Shirt: Blauw, Broek: Wit, Kousen: Blauw

Verzekering:
Ieder lid is via de KNVB aanvullend verzekerd tegen blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval, ontstaan tijdens verenigingsactiviteiten. In de voorkomende gevallen kan hierop een beroep worden gedaan via de secretaris.

Adreswijziging:
Alle leden zijn verplicht om bij een adreswijziging dit direct schriftelijk door te geven aan de secretaris of ledenadministratie.

Kantine:
Het clubhuis is in principe geopend op zaterdag en zondag en op woensdag- en donderdagavond. Het adres van de kantine is: Lageweg 8, 4944 AR  Raamsdonk, tel. (0162) 51 34 66.

Boetes:
Geldboetes, opgelegd door de KNVB, zijn voor rekening van de betrokken speler. Deze boetes worden middels automatische incasso geïnd door de penningmeester.

Rookverbod:
In de kantine geldt een algeheel rookverbod.

Afgelastingen:
Afgelastingen kan men te weten komen via Radio 1 op vrijdag om 18.00 uur, zaterdag om 8.00 + 13.00 + 18.00 uur en zondag om 8.00 uur. Teletekstpagina 603 vanaf vrijdag 17.00 uur. Via de voetballijn, tel. (06) 35035050 vanaf vrijdag 18.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 8.00 uur. Via internet: www.knvb.nl of via deze website.

De afgelastingsregeling wordt toegepast conform de scheiding categorie A en categorie B.
Onder categorie A wordt verstaan:
- Mannen veldvoetbal standaard hoofdklasse t/m de 5e klasse
- Mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse
- Vrouwen veldvoetbal hoofdklasse t/m de 2e klasse
- A-, B-, C-junioren t/m de 1e klasse
- D-pupillen top- en hoofdklasse

Onder categorie B wordt verstaan:
- Alle teams, die spelen in de overige klassen

REGELINGEN

Doelstelling:
Voetbalvereniging Raamsdonk is een vereniging van en voor de leden. Zij heeft als doel de leden zo goed en plezierig mogelijk te laten voetballen in een optimale onderlinge verstandhouding, met zorg voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de leden, van leden van andere verenigingen en van officials. De vereniging staat in principe open voor iedereen, waarbij elke vorm van discriminatie zal worden bestreden.

Statuten:
De statuten zijn aan de eisen der tijd aangepast en tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 oktober 2002 goedgekeurd. De vereniging heeft haar statuten bij een notaris laten passeren en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 40271208. Daarmee heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid en zijn de bestuursleden niet persoonlijk wettelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging, tenzij zij bewust persoonlijk ernstig in de fout gaan. In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging over zaken als de doelstelling, ledenvergadering, bestuursverkiezing etc. Ook de rechten en plichten van de leden zijn hierin opgenomen. De statuten zijn, evenals de besluitenlijst, in te zien bij de secretaris.

Besluitenlijst:
Naast de statuten heeft onze vereniging een zogenaamde besluitenlijst waarin alle besluiten, genomen op bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen, zijn vastgelegd.

Onderscheidingen:
De vereniging heeft grote waardering voor haar medewerkers en laat dat onder meer blijken door het geven van ruimte voor eigen ideeën en gewenste opleidingen, feestavond voor leden van verdiensten, inspraak en onderscheidingen. In voorkomende gevallen wordt een onderscheiding aangevraagd bij de NKS en/of KNVB. Binnen onze vereniging hebben de volgende personen een onderscheiding gekregen:
Bertus Olislagers †, onderscheiden met een Gouden KNVB-speld in 1989
Tiny van Leeuwen †, onderscheiden met een Zilveren KNVB-speld in 1989
Frits Rekkers, onderscheiden met een Oscar in 1989
Chiem Blom †, onderscheiden met een Gouden KNVB-speld in 1990
Cees Bouwens, onderscheiden met een Bronzen KNVB-speld in 1990
Jan Snijders †, onderscheiden met een Oscar in 1990
Sjef Verschure †, onderscheiden met een Zilveren KNVB-speld in 1992
Cees Bouwens, onderscheiden met een Gouden KNVB-speld in 1998
Rieny Geerts †, onderscheiden met een Zilveren KNVB-speld in 2000
Annie v.d. Put-Van Schijndel, onderscheiden met een Zilveren NKS-speld in 2003
Frits Rekkers, onderscheiden met een Gouden NKS-speld in 2004
Cees Bouwens, onderscheiden met een Gouden NKS-speld in 2004
Rieny Geerts †, onderscheiden met een Gouden KNVB-speld in 2010
Ben Bouwens, onderscheiden met een Gouden KNVB-speld in 2014
Wim de Groot, onderscheiden met een Gouden KNVB-speld in 2014

De vereniging zelf kan verdienstelijke personen tot Ere-voorzitter of Ere-lid benoemen.
Tot nu toe zijn dat:
Nico van Dongen †, benoemd tot Ere-voorzitter in 1989
Jan Snijders †, benoemd tot Ere-lid in 1990
Tiny van Leeuwen †, benoemd tot Ere-lid in 1993
Bertus Olislagers †, benoemd tot Ere-lid in 1994
Sjef Verschure †, benoemd tot Ere-lid in 1995
Piet v.d. Westen , benoemd tot Ere-lid in 2000
Rien van Strien †, benoemd tot Ere-lid in 2000
Cees Bouwens, benoemd tot Ere-lid in 2000
Frits Rekkers, benoemd tot Ere-lid in 2004
Rieny Geerts †, benoemd tot Ere-lid in 2005
Wim de Groot, benoemd tot Ere-lid in 2018

KNVB:
Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, een organisatie met zo’n 1,1 miljoen leden. ZUID 1 is het district waar onze vereniging onder valt. De KNVB regelt de wedstrijden van de competities en bekerwedstrijden en, voor zover deze beschikbaar zijn, de scheidsrechters. Ons verenigingsnummer is BBJG83L.

NKS:
Onze vereniging is ook lid van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie. Het hoofdkantoor staat in ’s-Hertogenbosch. De NKS legt zich toe op het adviseren en ondersteunen van de verenigingen door onder meer opleidingen, publicaties, jeugdsportkampen en bijstand op maat aan de vereniging.

CLUB VAN € 25,00

Voetbalvereniging Raamsdonk heeft een duidelijke functie in de gemeenschap. Vele Raamsdonkers vinden wekelijks veel plezier in de voetbalsport. Ook bij de jeugd hebben kinderen bijna elke week de mogelijkheid om een aantal uren met hun favoriete sport bezig te zijn. Naast de wekelijkse trainingen en wedstrijden wil v.v. Raamsdonk de jeugdleden iets meer bieden naast het voetbal. Met diverse nevenactiviteiten probeert v.v. Raamsdonk de verbondenheid van de jeugd met de vereniging te vergroten. Deze activiteiten worden nu al georganiseerd, maar v.v. Raamsdonk wil dat graag uitbreiden en/of verbeteren. Om deze activiteiten te stimuleren, is de Club van € 25,00 opgericht. Een club van financiële begunstigers die jaarlijks een donatie van € 25,00 aan de jeugdafdeling van v.v. Raamsdonk doen. Met deze bijdrage gaat v.v. Raamsdonk proberen de nevenactiviteiten een extra zetje mee te geven. In een jaarlijkse bijeenkomst wordt aan alle leden van de Club van € 25,00 een voorstel gedaan over de besteding van de donaties, zodat men weet welke nevenactiviteiten er voor de jeugd worden georganiseerd. Wilt u ook een steentje bijdragen, neem dan contact op met de voorzitter van de jeugdcommissie.

De Club van € 25,00 bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Bart Blankers, Toine Blankers, Marco Broeders, Toon Burghout, Hans van Dorst, Ludwig Elshout, Benno Gruijters, André Heyblom, Leon Hooijmaijers, Corrie Jonkmans, Erik Kuijsters, Wilco Meulblok, Toon Nieuwesteeg, Jan v.d. Put, Laurens van Strien.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!